Fysiotherapie revalidatie na COVID-19

Aanhoudende klachten na Covid-19 vragen om gerichte fysiotherapie

Covid-19 patiënten die in het ziekenhuis belanden ervaren uiteenlopende cardiovasculaire complicaties en boeten flink in op hun conditie. De gevolgen daarvan kunnen nog lang merkbaar zijn. (bron KNGF, 2021)

Behandeling Long-COVID

Vaak is een lange periode meerdere keren per week fysiotherapie nodig voor het verbeteren van de afgenomen conditie, fitheid en spierkracht door corona. Een fysiotherapeut kan beoordelen welke fysieke problemen en mogelijkheden er zijn. Een fysiotherapeut kan helpen als je vooral lichamelijke corona symptomen hebt, zoals verminderde spierkracht, je minder kunnen inspannen en problemen met ademhaling. Als je ook psychologische of sociale problemen hebt, zoals angst, dan ben je meer geholpen met revalidatie waarbij verschillende hulpverleners samenwerken. 

Door de uitbreiding van het basispakket per 18 juli 2020 kunnen coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen vanuit het basispakket

(Bron: Coronaplein.nu, 2021)


COPD Behandeling

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste therapie bij COPD.

Met gespecialiseerde fysiotherapie voor COPD wordt geprobeerd longaanvallen te voorkomen door o.a. de lichamelijke conditie en spierkracht zo optimaal mogelijk te trainen zodat de longen niet verder achteruitgaan.

De Fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van kortademigheid en verbetering van conditie, fysieke activiteit en mucusklaring. Ook geeft de fysiotherapeut advies over en begeleiding in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en het aanleren van een gezonde leefstijl.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met Gold II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De duur is maximaal 12 maanden en de duur van de periode van de vervolgbehandeling is maximaal 12 maanden. De behandeling komt vanaf de eerste behandeling ten laste van het eigen risico van de patiënt. 

Voor meer informatie, neem contact op met info@sevimfysiosports.nl

Bron: www.longfonds.nl / KNGF


Dry Needling

Dry needling is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapie, overgekomen uit Canada. Deze therapievorm is zeer succesvol bij klachten aan het bewegingsapparaat waarbij de spieren/pezen continu pijnlijk, stijf en gespannen zijn.

Bij dry needling wordt gebruik gemaakt van een acupunctuurnaald waarmee kortdurend een ‘spierknoop’ (triggerpoint) in de spier wordt geprikkeld om op die manier een snelle en langdurige ontspanning van deze spier te krijgen. Doordat deze naalden dun zijn wordt het inbrengen niet gevoeld en als de juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan voordat deze zich ontspant.

Een dry needling behandeling is een onderdeel van een fysiotherapiebehandeling. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij kiezen voor deze therapie om het herstel van uw gezondheid te bespoedigen.


Medical Taping

Behandeling onder andere voor: knieklachten, schouderklachten, hielspoor, lage rugklachten, hooikoorts, COPD, menstruatiepijn

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

De elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid zorgt ervoor dat een liftend effect uitoefent op de opperhuid. Visueel gezien kan men golfjes waarnemen op de tapeapplicatie; deze worden convolutions genoemd.

Hierdoor ontstaat een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af en de pijn vermindert direct. Door gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. Een belangrijk effect is het stimuleren van het zelf genezend vermogen van het lichaam.


Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens of etalagebenen is een veel voorkomende aandoening waarbij de slagaders in de benen zijn vernauwd.

De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Door de vaatvernauwing wordt er te weinig zuurstof naar de spieren aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken.

Fysiotherapeutische behandeling

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat begeleide looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. Fysiotherapie middels een looptraining helpt om van de klachten af te komen Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn dan ook tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.

Een looptherapie  (zie KNGF Richtlijn) en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij een fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen in bewegingsmogelijkheden besproken. Ook zal de maximale loopafstand en conditie worden bepaald middels  een loopbandtest of een fiets test.
Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon word samen met de patiënt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. De eerste 4 weken is dit schema zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar kan ook bestaan uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Na vier weken wordt de begeleiding afgebouwd en dient de patiënt zelfstandig te gaan trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema.

Ook word aandacht besteed aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen.
Na de looptraining is het belangrijk om een gezonde leefstijl en actieve leefstijl te behouden, anders komen de klachten weer terug.


Osteoporose behandeling

Wat is Osteoporose ?

Bij osteoporose neemt de hoeveelheid kalk in het bot af en verandert de botstructuur van de bot-balkjes. Hierdoor zijn de bot-balkjes minder sterk en kan het broze bot gemakkelijk breken. Osteoporose is een systemische bot-aandoening. Systemisch betekent dat de botontkalking in het hele skelet zit en dus niet alleen op de plek waar u een breuk hebt (gehad).

Hoe ontstaat het ?

Tot ongeveer uw dertigste levensjaar worden de botten opgebouwd. Er komt meer bot bij dan er wordt afgebroken. Vanaf het veertigste levensjaar is het net andersom: er wordt meer bot afgebroken dan erbij komt. De botmassa wordt kleiner en hoe minder botmassa, hoe kwetsbaarder het bot. Maar dit wil niet zeggen dat iedereen osteoporose krijgt

Verschijnselen en klachten

Van osteoporose zelf voelt u meestal niets. U merkt het vaak pas als een bot breekt. U krijgt pijn en door de breuk kan uw lichaamshouding veranderen of het bot gaat anders staan. De rugwervels zakken langzaam in als gevolg van verminderde bot-sterkte door osteoporose. Dit geeft vooral pijn bij het opstaan en bij beweging. Patiënten kunnen hierdoor ook een voorovergebogen houding krijgen. Dit heet een Kyfose.

Risicofactoren

U loopt een verhoogd risico op osteoporose als u rookt, eenzijdig eet, teveel alcohol of koffie drinkt, onvoldoende beweegt of te weinig buiten komt. Sommige ziekten of aandoeningen zoals te weinig geslachtshormoon, een te hard werkende schildklier of het gebruik van bepaalde medicijnen kunnen ook leiden tot een verhoogd risico op osteoporose. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt. Als u eenmaal iets gebroken hebt, is de kans op een tweede breuk groter.

Wat kan u zelf doen ?

Met osteoporose moet u elke dag een half uur met regelmaat bewegen. Dit mag een half uur achter elkaar zijn, maar u mag het ook opsplitsen. Vooral bewegingen waarbij de botten uw eigen lichaamsgewicht moeten dragen, zijn goed. U kunt hierbij denken aan wandelen, traplopen, tennissen, tuinieren, etc

Onderzoek

Om vast te stellen of u osteoporose hebt, doen we een aantal onderzoeken. De arts kijkt eerst wat voor lichamelijke klachten u in het verleden hebt gehad en stelt u een aantal vragen. Dit heet de anamnese. De arts doet ook een lichamelijk onderzoek.

Behandeling

Osteoporose kan op verschillende manieren behandeld worden, bijvoorbeeld:

  • Behandeling met medicijnen om de botafbraak te remmen en of behandeling met bij-schildklierhormoon (PTH) om de bot-aanmaak te stimuleren bij ernstige osteoporose (minimaal twee wervelbreuken en één niet-wervelbreuk). Dit middel mag alleen door een medisch specialist, gespecialiseerd in osteoporose, worden voorgeschreven.
  • Het innemen van een supplement met calcium en vitamine D
  • Om u te helpen bij pijn en bewegen in uw dagelijkse leven is er fysiotherapie

De fysiotherapeut helpt u ontdekken wat uw lichaam aankan. De fysiotherapeut kan de nodige problemen voorkomen door voorlichting te geven en patiënten te begeleiden naar een verantwoord bewegingsgedrag en een actievere leefstijl. Bij osteoporose kan uw evenwichtsgevoel afnemen waardoor u een groter risico loopt om te vallen of een bot te breken. De fysiotherapeut werkt samen met u aan uw evenwichtsgevoel en coördinatievermogen en versterken van spierkracht is een onderdeel van de behandeling. Er zijn speciale programma’s beschikbaar voor de behandeling van Osteoporose.


Praktijktarieven Fysiotherapie 2021

Therapieën worden vergoed vanuit aanvullende zorgverzekeringen. Afhankelijk van uw eigen zorgverzekering wordt het aantal consulten vergoed. Bij sommige chronische indicaties wordt de fysiotherapie na de 20de behandeling uit de basisverzekering vergoed.

Zitting Fysiotherapie                              € 45,=
Toeslag behandeling aan huis             € 20,=
Eenmalig onderzoek                             € 90,=
Lange zitting                                           € 55,=
Screening                                                € 20,=
Intake en onderzoek                             € 65,=
Intake en onderzoek met verwijzing  € 55,=
Telefonisch consult (15 min)                € 15,=
Medical Tape                                          € 10,=
Dynaband                                               €   3,=
Niet nagekomen afspraak                   € 45,=

annuleringen minimaal 48uur voor aanvang